Про мене


                                               
Я, Кондратова Вікторія Вадимівна. Здобула вищу освіту у 1995 році в Кіровоградському державному педагогічному інституті імені В. К. Винниченка. Спеціальність за дипломом – «Педагогіка і методика початкового навчання та образотворче мистецтво». Присвоєно кваліфікацію вчителя початкових класів та образотворчого мистецтва.
15 червня 2005 р. захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. У лютому 2006 року отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09. – теорія навчання.
Загальний педагогічний стаж – 25 років. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації 16 років, з них 16 – у КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 5 років – у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за сумісництвом.
На даний момент працюю на кафедрі дошкільної та початкової освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського на посаді доцента та в загальноосвітній школі І ступеня «Мрія» Кіровоградської міської ради, де викладаю образотворче мистецтво (4 години) за інтегрованим курсом «Мистецтво».
Проблема над якою працюю: «Педагогічні умови розвитку особистості учня засобами образотворчого мистецтва у загальноосвітньому навчальному закладі».
Під час курсів підвищення кваліфікації учителів початкових класів, образотворчого мистецтва та художньої культури, керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва, вихователів дошкільних навчальних закладів та у міжкурсовий період (під час проведення обласних семінарів методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, які відповідають за початкову освіту, методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, які відповідають за викладання предметів художньо-естетичного циклу, учителів початкових класів; засідань творчих груп учителів музичного та образотворчого мистецтва, художньої культури; творчих майстерень вихователів дошкільних закладів, учителів початкових класів, образотворчого та музичного мистецтва; школи педагогічної майстерності учителів початкових класів КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» читаю такі спецкурси:
 «Художні техніки як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва» (10 год.),
«Проектно-технологічна діяльність молодших школярів» (10 год.),
«Застосування комп’ютерної графіки в навчанні учнів 5-7 класів на уроках образотворчого мистецтва» (10 год.), 
«Проектно-технологічна діяльність школярів на уроках образотворчого мистецтва та художньої культури. Розробка творчих проектів з застосування комп’ютерних технологій»
(10 год.).
Тематика лекційно-практичних занять:
«Особливості реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти» (2 год. л.), 
«Сучасний урок образотворчого мистецтва в системі розвитку ключових компетентностей учнів» (2 год. л.),
«Художні техніки в школі» (4 год. л.),
«Особливості викладання предметів, що реалізують освітню галузь «Мистецтво» (2 год. л.),
«Інноваційні художньо-педагогічні технології в початковій школі» (2 год. л.),
«Застосування методу проектів в навчально-виховному процесі початкової школи» (2 год. л.),
«Застосування методу проектів в навчально-виховному процесі з художньої культури»
(2 год. л.), 
«Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах» (2 год. л.),
«Методика викладання художньої культури» (2 год. л.),
«Технологія аналізу та самоаналізу уроку як цілісної складової педагогічної системи» (2 год. л.),
«Сучасне заняття гуртка з образотворчого мистецтва в системі розвитку ключових компетентностей школярів» (2 год. л.),
«Особливості викладання розділу «Об’єкти. Графічний редактор» з предмету «Інформатика» в початковій школі» (4 год. пр.),
«Створення комп’ютерних презентацій за допомогою програми Microsoft Office PowerPoint»
(6 год. пр.).
До лекційних занять розробила комп’ютерні презентації: «Сучасне заняття гуртка з образотворчого мистецтва в системі розвитку ключових компетентностей школярів», «Створення цілісної моделі художньо-естетичної освіти в загальноосвітньому навчальному закладі», «Алгоритм створення навчальних проектів», «Вплив мистецтва на розвиток особистості учня», «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво» шляхом використання елементів театралізації», «Особливості реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти», «Особливості реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з освітньої галузі «Мистецтво».
У 2013 році проходила стажування при кафедрі хореографічних дисциплін, образотворчого мистецтва та дизайну (секція образотворчого мистецтва та дизайну) Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
Беру активну участь у різних науково-методичних заходах Міжнародного, Всеукраїнського та обласного рівнів з питань підвищення якості освіти. Була співучасником Всеукраїнської науково-дослідної експериментальної роботи за темою «Художньо-естетична освіта і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі впровадження інтегрованих курсів» (2010-2013 рр.); є учасником Всеукраїнської школи методичного досвіду «Розвиток творчого потенціалу учнів загальноосвітніх навчальних закладів у системі поліхудожньої освіти та виховання»; є науковим керівником обласної творчої групи вчителів музичного та образотворчого мистецтва, художньої культури з проблеми «Формування та розвиток ключових і предметних компетентностей учнів в ході реалізації Державних стандартів освітньої галузі «Мистецтво», обласної творчої майстерні вихователів дошкільних закладів, учителів початкових класів, образотворчого та музичного мистецтва з проблеми: «Педагогічні умови розвитку творчих здібностей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»; керівником обласної школи педагогічної майстерності для учителів початкових класів з проблеми: «Особливості організації навчально-виховного процесу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів у світлі реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти»; науковим керівником на курсах підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, образотворчого мистецтва та художньої культури, вихователів дошкільних навчальних закладів Кіровоградської області.
На даний момент маю 62 публікації, з них 27 наукового та 35 навчально-методичного характеру.
Є посібники, які схвалені для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією дисциплін художньо-естетичного циклу Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України:
1.                Кондратова В. В. Підготовка вчителів образотворчого мистецтва до конкурсу «Учитель року»: Навчально-методичний посібник / Упор. Кондратова В.В. – Кіровоград: «ПОЛІМЕД – Сервіс», 2009 – 152 с.
2.                Кондратова В. В. Мистецтво (інтегрований курс). 1 клас : методичний посібник / В. В. Кондратова, О. В. Калашнікова. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 168 с.
3.                Кондратова В. В. Робочий зошит з мистецтва учня 1 класу / В. В. Кондратова, О. В. Калашнікова. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 68 с.
4.                Кондратова В. В. Абетка образотворчого мистецтва. 1 клас: Альбом з образотворчого мистецтва / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Ю.О. Назаренко, Т.М. Шлєєнкова. – Х.: ТОВ «Видавничий дім Весна», 2014. – 120 с.
5.                Кондратова В. В. Мова образотворчого мистецтва. 2 клас: Альбом з образотворчого мистецтва / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Т.М. Шлєєнкова. – Х.: ТОВ «Видавничий дім Весна», 2014. – 112 с.Немає коментарів:

Дописати коментар